Activitats

Totes les activitats són amb grups reduïts de màxim 5 o 6 persones d’edats compreses entre 5 i 18 anys.

L'expressió artística és el punt fort!

Arts Plàstiques

A l’espai d’arts plàstiques proporcionem als infants les capacitats de mirar, produir i relacionar-se amb allò que anomenem llenguatge visual i plàstic. La pràctica del dibuix augmenta la imaginació espacial, ja que ens ajuda a transformar a un espai de dues dimensions allò que veiem amb un volum.

Treballem el dibuix i la pintura, utilitzant diferents materials i amb l’aprenentatge del traç, el color, el moviment i el collage, a través de la imaginació, l’observació i la creativitat.

Dansa

A l’espai de dansa fem exercicis d’expressió corporal amb música, per treballar i aprendre de forma divertida i imaginativa, fent servir passos de dansa, coreografies, improvisació, jocs amb parelles, imitació, jocs posturals, coordinació i comunicació.Tot aquest conjunt d’exercicis ens ajuden a millorar la integració sensorial i emocional.

Música

La música forma part del nostre creixement i desenvolupament vital, inclús abans de néixer, proporcionant a cada persona una musicalitat innata. A l’Espai de Música  s’utilitza la música i el seus elements (so, ritme, melodia i l’harmonia), el joc, els contes, la veu, la improvisació, el moviment, etc., per despertar aquesta musicalitat i afavorir la seva expressió i comunicació.

Treballem des d’una perspectiva lúdica, participativa, activa, i fent ús d’instruments senzills de percussió, com els xilòfons, metal·lòfons, carillons, etc. (coneguts com a Instruments Orff).

Teatre

Un espai on utilitzar les tècniques teatrals com a eina d’aprenentatge, on explorar els sentits, despertar i gestionar emocions i on potenciar l’empatia i el treball en equip. Un espai on jugar amb: la veu, el cos, l’imaginari, el ritme, la improvisació… I on aprendre a conèixer qui som, a tenir més confiança i a descobrir com ens relacionem amb l’entorn.

Horaris Activitats

17:00 – 18:00

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

17:00 – 18:00

Arts Plàstiques

Música Creativa

Arts Plàstiques

Teatre

Dansa

18:00 – 19:00

Arts Plàstiques

Música Creativa

Arts Plàstiques

Teatre

Dansa

19:00 – 20:00

Arts Plàstiques

Música Creativa

Arts Plàstiques

Teatre

Dansa

Horaris Activitats

DILLUNS

17:00 – 18:00

Arts Plàstiques

18:00 – 19:00

Arts Plàstiques

19:00 – 20:00

Arts Plàstiques

DIMARTS

17:00 – 18:00

Música Creativa

18:00 – 19:00

Música Creativa

19:00 – 20:00

Música Creativa

DIMECRES

17:00 – 18:00

Arts Plàstiques

18:00 – 19:00

Arts Plàstiques

19:00 – 20:00

Arts Plàstiques

DIJOUS

17:00 – 18:00

Teatre

18:00 – 19:00

Teatre

19:00 – 20:00

Teatre

DIVENDRES

17:00 – 18:00

Dansa

18:00 – 19:00

Dansa

19:00 – 20:00

Dansa